Học lập trình Tin Tức Đăng

Địa Lý 8

 

Nêu những điểm nổi bật của vị trí địa lý về mặt tự nhiên của nước ta.
Người đăng : Lớp 8

FA

 

FA là gì , thấy có nhìu người dùng nó ?!
Người đăng : NgƯời B* MậT

Chứng minh 6n+1 chia hết cho 2n-1

 

Chứng minh 6n+1 chia hết cho 2n-1 - Toán 6
Người đăng : trọng Đạt

15 phút lý

 

Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy
Người đăng : Thanh Hải

Làm sao để giải phóng bộ nhớ máy tính ?

 

Làm sao để giải phóng bộ nhớ máy tính ?
Người đăng : Hiếu

Toán nâng cao 6

 

,Chứng minh rằng : a+b chia hết cho 2 , biết a là số nguyên tố chẵn
Người đăng : Bảo Châu

giúp em làm bài này với

 

,xy+x-5y=8 làm thế nào ạ
Người đăng : Xuân Hoài

Sinh 9

 

,Enzim cắt ở thể cho và nhận trong kĩ thuật gen là gì?
Người đăng : Thảo Nhi

Sóng âm Ultrasound

 

Siêu âm Ultra là gì ?
Người đăng : Bảo Châu