Toán 7


Giải hộ em câu này với ạ: Tìm giá trị không thích hợp của x,y trong các biểu thức sau: a) 3x^2y+5/(x-1)(y+2)
Người đăng : Thanh Thanh
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé